mod_googlecrumbs

Материалы 5-го Национального конгресса "Радиология в Украине" по вопросам цифровой рентгенодиагностики

Группа компаний "Телеоптик" выступила официальным партнером 5-го Национального конгресса с международным участием "Радиология в Украине", который прошёл в Киеве 22-24 марта. В программе конгресса ряд презентаций был посвящён вопросам цифровой рентгенодиагностики, в т.ч. было отдельное заседание секции “Сучасна рентгенодіагностика — це цифрова візуалізація та інформаційні технології”.

Здесь вы имеете возможность более подробно познакомиться с этими материалами:

 1. 20 років українській багатосенсорній технології візуалізації рентгенівських зображень: від цифрової рентгенографії до рентгенівського томосинтезу та конусно-променевої томографії
  Мірошниченко С.І., Київ, Україна
 2. Можливості підвищення ефективності рентгенодіагностики за рахунок використання новітніх технологій
  Коваленко Ю.М., Київ, Україна
 3. Аудит рентгенологічної служби міста як необхідна умова оптимізації витрат на оновлення матеріально-технічної бази рентгенодіагностики
  Балашов С.В., Коваленко Ю.М., Київ, Україна
 4. Використання рентгенівського обладнання в умовах АТО
  Заруцький Я.Л., Київ, Україна
 5. Цифрові приймачі “АЛЬФА” та “ІОНА” та їх інтерфейс
  Балашов С.В., Київ, Україна
 6. Цифрова рентгенодіагностика патології органів грудної клітки
  Дереш Н.В., Київ, Україна
 7. Використання томосинтезу на рентгенографічному комплексі з лінійною томографією
  Косенко М.О., Київ, Україна
 8. Цифрова базова рентгенографічна система — раціональний варіант для рентгенівських відділень поліклінік
  Динга В.П., м. Кишинів
 9. Досвід використання легкого цифрового рентгенодіагностичного комплексу в ветеринарній практиці
  Дьомін В.Т., м.Київ
 10. Цифрова рентгенодіагностика в педіатрії
  Уріна Л.К., м. Київ
 11. Цифрова рентгенодіагностика скелетно-м’язевої системи
  Проф. Шармазанова О.П., м. Харків

Партнеры

  logo-aruua Logo uarcmrt logo3listem logologo soyeeLogo-swissPixamed logo