mod_googlecrumbs

II Национальный конгресс с международным участием «Радиология в Украине»

26-28 марта 2014 года в Киеве состоялся II Национальный конгресс с международным участием «Радиология в Украине». Заседания проходили в помещении Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика.

Спонсорами мероприятия, несмотря на непростую обстановку в стране, выступили две отечественные медицинские компании – ПАТ «Фармак» и НПО «Телеоптик».

В этом году гостей форума было несколько меньше, чем в прошлом, однако это не помешало успешному проведению форума. На Конгрессе собралось 220 участников из 19-ти областей Украины.

В первый день работы Конгресса на пленарном заседании был заслушан доклад «О внедрении телемедицины и телерадиологии в Украине» (Коваленко О.С.). Во второй день на заседании секции «Новейшие технологии в радиологии, их эффективное и безопасное использование» при участии представителей НПО «Телеоптик» обсуждались вопросы применения цифровой технологии визуализации и внедрения телерадиологии в работу медицинских учреждений страны.

Также состоялся круглый стол «Вопросы радиационной безопасности в рентгенодиагностике». На нем было принято решение об обращении в правительство с просьбой о скорейшем погашении задолженности перед украинскими предприятиями за

поставленное в медицинские учреждения в 2012-2013 гг. рентгеновское оборудование и ввод его в эксплуатацию, а также освобождение использования медицинских источников ионизирующего излучения от двойного лицензирования.

По итогам работы Конгресса была подписана резолюция, фрагменты которой приводим ниже:

 

РЕЗОЛЮЦІЯ

2-го Національного конгресу з міжнародною участю «Радіологія в Україні»

( м. Київ, 26-28 березня 2013 року)

Спеціалісти-радіологи лікувально-профілактичних, наукових установ Міністерства охорони здоров'я та Академії медичних наук України, заслухавши та обговоривши лекції та доповіді учасників конференції, констатують, що в останні роки виявилися негативні тенденції в оснащенні медичних закладів новим радіологічним обладнанням. Попереднім урядом у 2012-2013 роках фактично знищена медична промисловість країни: за обладнання, поставлене в медичні заклади України за результатами тендерів 2012 року, тільки вітчизняним підприємствам не заплатили близько 100.0 млн. гривень, а щоб добити їх вже до кінця, на них спрямували правоохоронні органи. Саме це, а також відсутність у медичних закладів коштів на підготовку приміщень для встановлення нового обладнання, призвело до ситуації, коли у багатьох регіонах країни вкрай необхідне коштовне рентгенодіагностичне обладнання не використовується за призначенням. Внаслідок тотальної корупції малопотужні переносні та палатні рентгенодіагностичні апарати тільки в Україні прирівняні до зброї масового знищення: для їх ввезення в країну потрібно отримати дозвіл восьми держаних інстанцій – митниці, Міністерства охорони здоров'я, Держсанепідслужби, Укрметртестстандарту, СБУ, служби зовнішньої розвідки, Державного комітету експертного контролю, Державної інспекції ядерного регулювання. Це суттєво ускладнює ввезення в Україну сучасного рентгенівського обладнання і збільшує його ціну для кінцевого споживача. Діагностичні можливості нової апаратури використовуються в медичних закладах на 10-15%, що обумовлено відсутністю або недостатністю методичних матеріалів з застосування сучасного радіологічного обладнання, а також недостатнім рівнем підготовки персоналу, який на ньому працює. Проблемою є також налагодження належного рівня обслуговування та контролю якості радіологічного обладнання, а відповідно й забезпечення радіаційної безпеки проведення радіологічних досліджень. Потребують суттєвих змін та узгоджень нормативні документи, які регулюють діяльність радіологічної служби, а також система підготовки радіологів, що робить доцільним залучення до цієї роботи професіональних юристів.

КОНГРЕС ВИРІШУЄ:

1. Виконкому АРУ звернутися з листом до Уряду країни з проханням найближчим часом погасити заборгованість перед українськими підприємствами за поставлене рентгенодіагностичне обладнання, виділити медичним закладам кошти на підготовку приміщень для встановлення нової апаратури, щоб до кінця 2014 року все поставлене обладнання було введене в експлуатацію. Просити прийняти Державну програму щодо переоснащення радіологічної служби країни з орієнтацією на можливості вітчизняних підприємств та максимальним залученням останніх до її виконання.

Квітень 2014 р.
Виконком АРУ

Все новости компании

Партнеры

  logo-aruua Logo uarcmrt logo3listem logologo soyeeLogo-swissPixamed logo